Java programozás – 2016 májusi emelt informatika érettségi programozási feladatának megoldása

A feladat leírását, melynek a megoldását közzéteszem innen töltheted le.

A letölthető tömörített állományokban megtalálod a NetBeans-ben megnyitható projecteket. Amennyiben Geany szerkesztővel kívánod megtekinteni a megoldást, akkor töröld ki a források elejéről a következő sorokat:

package webotlet_e16maj_otszaz_tomb;
// vagy
package webotlet_e16maj_otszaz_lista;

Két megoldást is mellékelek, az egyik tömböt használ az objektumok tárolására, a másik listát. A megoldásokban két osztály található. A Vasarlas osztály felelős az adattárolásért, és egyéb dolgokért, a Webotlet_e16maj_otszaz_tomb vagy Webotlet_e16maj_otszaz_lista pedig a vezérlőprogram, mely a forrás beolvasását, valamint a feladatok megoldását tartalmazza.

A Vasarlas osztály viszont nem csak az adattárolásért felelős. Található benne egy metódus, ertek néven, mely statikus osztálymetódus. Ez azt jelenti, hogy az osztály példányosítása nélkül meghívhatók a Vasarlas osztály nevére hivatkozva. Ezzel gyakorlatilag bármilyen termék darabszáma ismeretében megtudhatjuk az azért fizetendő összeget. A tömbös megoldás Vasarlas osztályába pedig betettem egy vettek metódust, ami azt dönti el, hogy egy adott terméket tartalmaz-e a Vasarlas osztály terméktömbje (vettek belőle).

Tömbös megoldás:

Vasarlas osztály az adattárolásra és rövidítésre:

package webotlet_16maj_otszaz_tomb;

/**
 *
 * https://webotlet.hu
 */

import java.util.Arrays;

public class Vasarlas
{
 private String[] termekek;
 private int osszeg;
 
 public Vasarlas( String[] tomb )
 {
  for( int i = 0; i < tomb.length; i++ )
  {
   if( tomb[i] == null )
   {
    termekek = new String[i];
    for( int j = 0; j < i; j++ )
    {
     termekek[j] = tomb[j];
    }
    break;
   }
  }
  
  // azert rendezem a termekek neveit nevsorba,
  // hogy az azonos nevuek egymas melle keruljenek,
  // igy majd konnyen meghatarozhatom, melyikbol hany darab van
  String csere;
  for( int i = 0; i < termekek.length-1; i++ )
  {
   for( int j = i+1; j < termekek.length; j++ )
   {
    if( termekek[i].compareTo(termekek[j]) > 0 )
    {
     csere = termekek[i];
     termekek[i] = termekek[j];
     termekek[j] = csere;
    }
   }
  }
  
  // termekek aranak osszege (melyikbol hany darab van)
  // nem lenyeges, hogy mi az a termek,
  // csak a darabszamuk a lenyeg, pl:
  // 2, 2, 1, 3 -> (950 + 950 + 500 + 1350)
  int db = 1;
  for( int i = 1; i < termekek.length; i++ )
  {
   if( !termekek[i].equals(termekek[i-1]) )
   {
    System.out.println(db+" "+termekek[i-1]);
    
    osszeg += ertek(db);
    db = 1;
   }
   else
   {
    db++;
   }
  }
  osszeg += ertek(db);
 }

 public String[] getTermekek()
 {
  return termekek;
 }

 public int getOsszeg()
 {
  return osszeg;
 }
 
 // megkeressuk, van-e adott termek a vasaroltak kozott
 public boolean vettek( String mit )
 {
  boolean van = false;
  for( int i = 0; i < termekek.length; i++ )
  {
   if( termekek[i].equals(mit) )
   {
    van = true;
    break;
   }
  }
  return van;
 }

 @Override
 public String toString()
 {
  return "Vasarlas{" + "termekek=" + Arrays.toString(termekek) +
   ", osszeg=" + osszeg + '}';
 }

// osztalymetodus, ami akkor is meghívhato, ha nincs peldany belole
 public static int ertek( int db )
 {
  if( db == 1 )
  {
   return 500;
  }
  else if( db == 2 )
  {
   return 950;
  }
  else
  {
   return 950+(db-2)*400;
  }
 }
}

A main()-t tartalmazó osztály, mely a fájlkezelést és a feladatokat tartalmazza:

package webotlet_16maj_otszaz_tomb;

/**
 *
 * https://webotlet.hu
 */

import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.Scanner;

public class Webotlet_16maj_otszaz_tomb
{
 public static void main(String[] args)
 {
    
  Vasarlas[] vasarlasok = null;
  
  try
  {
   RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile("penztar.txt","r");
   String sor;
   int db = 0;
   for( sor = raf.readLine(); sor != null; sor = raf.readLine() )
   {
    if( sor.equals("F") )
    {
     db++;
    }
   }
   
   vasarlasok = new Vasarlas[db];
   raf.seek(0);

   db = 0;
   String[] termekek = new String[20];
   int tetelszam = 0;
   for( sor = raf.readLine(); sor != null; sor = raf.readLine() )
   {
    if( sor.equals("F") )
    {
     vasarlasok[db] = new Vasarlas(termekek);
     db++;
     termekek = new String[20];
     tetelszam = 0;
    }
    else
    {
     termekek[tetelszam] = sor;
     tetelszam++;
    }
   }
   
   raf.close();
  }
  catch( IOException e )
  {
   System.out.println("HIBA");
  }

  // 2. feladat
  System.out.println("2. feladat");
  System.out.println("A fizetesek szama: "+vasarlasok.length);

  // 3. feladat
  System.out.println("3. feladat");
  System.out.println("Az elso vasarlo "+
   vasarlasok[0].getTermekek().length+
   " darab arucikket vasarolt.");

  // 4. feladat
  System.out.println("4. feladat");
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  
  System.out.print("Adja meg egy vasarlas sorszamat! ");
  int sorszam = sc.nextInt();
  System.out.print("Adja meg egy arucikk nevet! ");

// szam utan String-et bekerni nyugos, ezert a szam utani sortorest
// beolvassuk, hogy atlepjunk rajta
  sc.nextLine();
  String cikk = sc.nextLine();
  System.out.print("Adja meg a vasarolt darabszamot! ");
  int darab = sc.nextInt();

  // 5. feladat
  System.out.println("5. feladat");
  
  for( int i = 0; i < vasarlasok.length; i++ )
  {
   if( vasarlasok[i].vettek(cikk) )
   {
    System.out.println("Az elso vasarlas sorszama: "+(i+1));
    break;
   }
  }

  for( int i = vasarlasok.length-1; i >= 0; i-- )
  {
   if( vasarlasok[i].vettek(cikk) )
   {
    System.out.println("Az elso vasarlas sorszama: "+(i+1));
    break;
   }
  }
  
  int db = 0;
  for( int i = 0; i < vasarlasok.length; i++ )
  {
   if( vasarlasok[i].vettek(cikk) )
   {
    db++;
   }
  }

  System.out.println(db+" vasarlas soran vettek belole.");

  // 6. feladat
  System.out.println("6. feladat");
  System.out.println(darab+" darab vetelekor fizetendo: "+
   Vasarlas.ertek(darab)); // osztalymetodus meghivasa

  // 7. feladat
  System.out.println("7. feladat");
  String[] termekek = vasarlasok[sorszam-1].getTermekek();
  db = 1;
  for( int i = 1; i < termekek.length; i++ )
  {
   if( !termekek[i].equals(termekek[i-1]) )
   {
    System.out.println(db+" "+termekek[i-1]);
    db = 1;
   }
   else
   {
    db++;
   }
  }
  System.out.println(db+" "+termekek[termekek.length-1]);

  try
  {
   RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile("osszeg.txt","rw");
   for( int i = 0; i < vasarlasok.length; i++ )
   {
    raf.writeBytes((i+1)+": "+vasarlasok[i].getOsszeg()+"\n");
   }
   raf.close();
  }
  catch( IOException e )
  {
   System.out.println("HIBA");
  }
 }
}

Listás megoldás:

Vasarlas osztály az adattárolásra és rövidítésre:

package webotlet_16maj_otszaz_lista;

/**
 *
 * https://webotlet.hu
 */

import java.util.ArrayList;

public class Vasarlas
{
 private ArrayList<String> termekek;
 private int osszeg;
 
 public Vasarlas( ArrayList<String> tmp )
 {
  termekek = tmp;
  
  // azert rendezem a termekek neveit nevsorba,
  // hogy az azonos nevuek egymas melle keruljenek,
  // igy majd konnyen meghatarozhatom, melyikbol hany darab van
  String csere;
  for( int i = 0; i < termekek.size()-1; i++ )
  {
   for( int j = i+1; j < termekek.size(); j++ )
   {
    if( termekek.get(i).compareTo(termekek.get(j)) > 0 )
    {
     csere = termekek.get(i);
     termekek.set(i, termekek.get(j));
     termekek.set(j, csere);
    }
   }
  }
  
  // termekek aranak osszege (melyikbol hany darab van)
  // nem lenyeges, hogy mi az a termek,
  // csak a darabszamuk a lenyeg, pl:
  // 2, 2, 1, 3 -> (950 + 950 + 500 + 1350)
  int db = 1;
  for( int i = 1; i < termekek.size(); i++ )
  {
   if( !termekek.get(i).equals(termekek.get(i-1)) )
   {
    System.out.println(db+" "+termekek.get(i-1));
    
    osszeg += ertek(db);
    db = 1;
   }
   else
   {
    db++;
   }
  }
  osszeg += ertek(db);
 }

 public ArrayList<String> getTermekek()
 {
  return termekek;
 }

 public int getOsszeg()
 {
  return osszeg;
 }

 @Override
 public String toString()
 {
  return "Vasarlas{" + "termekek=" + termekek +
   ", osszeg=" + osszeg + '}';
 }

// osztalymetodus, ami akkor is meghívhato, ha nincs peldany belole
 public static int ertek( int db )
 {
  if( db == 1 )
  {
   return 500;
  }
  else if( db == 2 )
  {
   return 950;
  }
  else
  {
   return 950+(db-2)*400;
  }
 }
}

A main()-t tartalmazó osztály, mely a fájlkezelést és a feladatokat tartalmazza:

package webotlet_16maj_otszaz_lista;

/**
 *
 * https://webotlet.hu
 */

import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Webotlet_16maj_otszaz_lista
{
 public static void main(String[] args)
 {
  ArrayList< Vasarlas > vasarlasok = new ArrayList<>();
  
  try
  {
   RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile("penztar.txt","r");
   String sor;
   
   ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
   for( sor = raf.readLine(); sor != null; sor = raf.readLine() )
   {
    if( !sor.equals("F") )
    {
     lista.add(sor);
    }
    else
    {
     vasarlasok.add(new Vasarlas(lista));
     lista = new ArrayList<>();
    }
   }
   
   raf.close();
  }
  catch( IOException e )
  {
   System.out.println("HIBA");
  }

  // 2. feladat
  System.out.println("2. feladat");
  System.out.println("A fizetesek szama: "+vasarlasok.size());
  
  // 3. feladat
  System.out.println("3. feladat");
  System.out.println("Az elso vasarlo "+
   vasarlasok.get(0).getTermekek().size()+
   " darab arucikket vasarolt.");

  // 4. feladat
  System.out.println("4. feladat");
  
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  
  System.out.print("Adja meg egy vasarlas sorszamat! ");
  int sorszam = sc.nextInt();
  System.out.print("Adja meg egy arucikk nevet! ");

// szam utan String-et bekerni nyugos, ezert a szam utani sortorest
// beolvassuk, hogy atlepjunk rajta
  sc.nextLine();
  String cikk = sc.nextLine();
  System.out.print("Adja meg a vasarolt darabszamot! ");
  int darab = sc.nextInt();
  
  // 5. feladat
  System.out.println("5. feladat");
  
  for( int i = 0; i < vasarlasok.size(); i++ )
  {
   if( vasarlasok.get(i).getTermekek().contains(cikk) )
   {
    System.out.println("Az elso vasarlas sorszama: "+(i+1));
    break;
   }
  }

  for( int i = vasarlasok.size()-1; i >= 0; i-- )
  {
   if( vasarlasok.get(i).getTermekek().contains(cikk) )
   {
    System.out.println("Az utolso vasarlas sorszama: "+(i+1));
    break;
   }
  }
  
  int db = 0;
  for( int i = 0; i < vasarlasok.size(); i++ )
  {
   if( vasarlasok.get(i).getTermekek().contains(cikk) )
   {
    db++;
   }
  }
  
  System.out.println(db+" vasarlas soran vettek belole.");

  // 6. feladat
  System.out.println("6. feladat");
  System.out.println(darab+" darab vetelekor fizetendo: "+
   Vasarlas.ertek(darab)); // osztalymetodus meghivasa

  // 7. feladat
  System.out.println("7. feladat");
  ArrayList<String> lista = vasarlasok.get(sorszam-1).getTermekek();
  db = 1;
  for( int i = 1; i < lista.size(); i++ )
  {
   if( !lista.get(i).equals(lista.get(i-1)) )
   {
    System.out.println(db+" "+lista.get(i-1));
    db = 1;
   }
   else
   {
    db++;
   }
  }
  System.out.println(db+" "+lista.get(lista.size()-1));

  // 8. feladat
  try
  {
   RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile("osszeg.txt","rw");
   for( int i = 0; i < vasarlasok.size(); i++ )
   {
    raf.writeBytes((i+1)+": "+vasarlasok.get(i).getOsszeg()+"\n");
   }
   raf.close();
  }
  catch( IOException e )
  {
   System.out.println("HIBA");
  }
 }
}

 

2 Replies to “Java programozás – 2016 májusi emelt informatika érettségi programozási feladatának megoldása”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..